PRAVIDLA V100


PRAVIDLA PRO VALAŠSKÉ KILO 2024


  1.    POŘADATEL ZÁVODU

1.1. Pořadatelem závodu Valašské kilo ( dále jen  V100)  je zapsaný spolek VALAŠI V POHYBU ( dále jen VVP ) se sídlem U Apolla 692, 757 01 Valašské Meziříčí.
1.2. VVP a organizační tým V100 je nositelem pravidel  a může pravidla měnit.

  2.    ZÁKLADNA

2.1. Základna V100 bude umístěna na ZŠ Žerotínova ve Valašském Meziříčí, bude otevřena od pátku cca 16:00 do neděle – 12:00 hod.
2.2. V prostorách základny bude k dispozici tělocvična a dvě třídy pro zázemí závodníků, WC, sprchy, jídelna, pitná voda, úschovna věcí.
2.3. VPP nenese zodpovědnost za věci uložené na základně mimo úschovnu.

  3.    ZÁVOD

3.1. V100 je koncipován jako výzva k překonání svých vlastních psychických a fyzických sil, cílem je posunout hranice v každém z nás a pokusit se absolvovat trať v daném časovém limitu.

3.2. TERMÍN KONÁNÍ

3.2.1.    V100 se bude konat 7-9.6. 2024
3.2.2.    Hromadný start závodu bude ve 22:00 hod - změna času vyhrazena:-)
3.2.3.    Časový limit pro absolvování  tratě je max. 30 hodin

3.3. TRASA

3.3.1.    Trasa závodu je vedena v regionu Valašsko a okolí.
3.3.2.    Trasa bude vedena na mapě  

   BUDE UPŘESNĚNO PO NATRASOVÁNÍ 
              
DŮLEŽITÉ : Mapu si zajišťuje každý závodník sám!

3.3.3.    Délka závodu je cca 100 km viz. bod 3.4.4.
3.3.4.    Trasu závodník plánuje po vyznačených trasách, ve výjimečných případech (mimo CHKO) volným terénem

3.4. PRINCIP A HODNOCENÍ ZÁVODU

3.4.1.     V pátek v cca 22:00 hod budou oznámeny kontrolní body tzv. "KRPÁLY" (K)
3.4.2.    Na startu závodník či tým obdrží kartu pro záznam průchodu jednotlivými "K"
3.4.3.    Na kartě bude abecední seznam K, které je nutno pro zdolání V100 absolvovat
3.4.4.    Trasu závodu si každý určuje sám, je dán pouze start a cíl!
3.4.5.    Závodníci budou klasifikováni pokud dorazí v časovém limitu zpět na základnu s kompletně vyplněnou kontrolní kartou. Rozhodující bude čas příchodu do cíle zapsaný v kartě. Další pořadí bude vytvořeno na základě obtížnosti  (bodové hodnocení K), které dosáhne závodník či týmy při neabsolvování celé tratě.

     4. ZÁVODNÍCI

4.1. V100 je závodem jednotlivců a dvojic (týmů)
4.2. Závodník je osoba straší 18-ti let. Ve výjimečných případech, doložených písemným souhlasem zákonného zástupce, může být jeden člen týmu mladší.
4.3. Každý startující obdrží při registraci na základně kontrolní proužek, který bude upevněn na zápěstí a bude sloužit nejen pro kontrolu, ale i jako poukaz na jídlo a do úschovny
4.4. Závodní tým absolvuje trať společně, klasifikován je pouze jako kompletní dvojice
4.5. Závodníkem se stane jednotlivec či tým registrací a uhrazením startovného ve stanovených termínech. Registrace viz. níže.
4.6. Závodníci mají právo užívat prostory základny, jídelny a úschovny.
4.7. Každý závodník a tým obdrží  kartu pro záznam průběhu trasy, bez této karty nebude klasifikován.
4.8. Závodník nesmí během závodu přijmout cizí pomoc (zásobování na trati od kamarádů  apod.).


  5.    REGISTRACE A STARTOVNÉ

5.1. Registrace  bude probíhat elektronicky přes formulář umístěný na stránkách V100. Pro platnou registraci je nutno vyplnit všechna požadovaná data.
5.2. Registrace bude otevřena od 1.4.2024
5.3. Ukončení registrace 2 dny před startem ve 20:00 nebo při naplnění 100 závodníků
5.4. Počet závodníků je omezen na 100 peoplíků
5.5. Registrace bude platná až po uhrazení startovného – informace o jeho přijetí bude na stránkách V100.
5.6. V případě neuhrazení startovného v požadovaném termínu bude jednotlivec či tým vyřazen a místo nabídnuto k registraci nové.
5.7. VVP si vyhrazuje právo změnit počet startujících
5.8. Při neúčasti registrovaného závodníka v závodu nebo při zrušení závodu jako celku nebude startovné vráceno

5.9.  STARTOVNÉ

5.9.1.    Startovné pro V100 2024 činí 800 Kč pro jednotlivce

       Zvýhodněné startovné:

       - byl jsem na všech 9 ročnících V100 = startovné 100 Kč
      -  byl jsem na minimálně jednom ročníku V100 = startovné 700 Kč

 Startovné pro tým V100 2024 činí 1 600 Kč/tým

        Zvýhodněné startovné:

       - tým byl na všech 10 ročnících V100 = startovné 200 Kč
      -  tým byl na minimálně 1 ročníku V100 = startovné 1 400 Kč


Pozn. Abychom předešli dotazům které budou jistě přicházet zejména u registrace týmů :-)
Startovné týmu se počítá na základě účasti každého člena.

Příklad 1: Závodník 1 byl na všech 10 ročnících  V 100 jako jednotlivec či člen týmu ( 100 Kč ) závodník 2 ještě V100 nešel ( 800 Kč), startovné za tým je tedy 900 Kč

            Příklad 2: Závodník 1 byl aspoň na jednom V 100 jako jednotlivec či člen týmu ( 700 Kč ) závodník 2 ještě V100 nešel ( 800 Kč), startovné za tým je tedy 1 500 Kč

            Příklad 3: Závodník 1 i 2 byl aspoň na jednom  V 100 jako jednotlivec či člen týmu ( 700 Kč ) , startovné za tým je tedy 1 400 Kč

5.9.2.    Uhrazení startovného musí být provedeno nejpozději do 5-ti dnů po vyplnění registračního formuláře(. Pokud tak nebude učiněno viz. 5.6.
5.9.3.    V ceně startovného je obsaženo:
-       Náklady spojené s organizací závodu
-       Užívání prostor základny, úschovny, sociálních zařízení
-       min. 1x jídlo ( rizoto, kuřecí vývar nebo bezmasá česneková polévka), čaj, ionťák,pivo před stertem na základně, 2x občerstvení na trase
-       Zdravotní péči (pouze na základně)
-       Účastnická medaile
-    Účast v tombole - ceny za cca 20 000 Kč.

  6.    KRPÁLY A KARTA ZÁVODNÍKŮ

6.1. KRPÁL (K) je kontrolou dosažení předepsaného místa trasy závodu. Dosažení K je potvrzeno označením ( razítko, kleště, apod….) do karty závodníků.
6.2. Počet K bude oznámen startujícím těsně před startem závodu
6.3. Všechny K dle individuálního zatrasování.
6.4. Neoznačení průchodu K do karty bude považováno jako nedosažení bodu.
6.5.  K budou vepsány do karet dle abecedy. Vždy budou definovány názvem, nadm. výškou či důležitým znakem např. hrad Trosky, rozcestník.
6.6. Dosažení K bude v kartě zaznamenáno: 
            - označením v dané kolonce buď kleštěmi pro orientační běh nebo razítkem
            - pokud nějaký dobrák odcizí výše uvedené pořídí závodník fotografii spolu s označením K na mobilní telefon - pro týmy bez problémů, jednotlivci musí být kreativní

6.8.  KARTA STARTUJÍCÍCH
6.8.1.    Karta slouží jako doklad o absolvování předepsaných bodů závodu
6.8.2.    Kartu obdrží startující na startu
6.8.3.    Na kartě bude abecední seznam K, důležitá tel. čísla. Karta bude v nepromokavém obalu „dýleráku“


  7.    POVINNOSTI ZÁVODNÍKA, POVINNÁ VÝBAVA

7.1.  POVINNOSTI ZÁVODNÍKA

7.1.1.    Každý účastník závodu jde na vlastní nebezpečí a je srozuměn se svým aktuálním zdravotním stavem.
7.1.2.    Každý zodpovídá za svůj zdravotní stav během závodu, v případě odstoupení ze závodu hlásí tuto informaci na základnu
7.1.3.    VVP nenese zodpovědnost za fyzické a psychické újmy způsobené absolvováním závodu.
7.1.4.    Závodník je povinen respektovat pravidla chování při pohybu v CHKO
7.1.5.    Závodník je povinen poskytnout pomoc jinému týmu v nesnázích a to i na úkor časové ztráty v závodu, dodržovat principy fair-play.

7.2. POVINNÁ VÝBAVA

7.2.1.    Každý závodník bude mít funkční mobil, číslo bude zadáno v registračním formuláři a překontrolováno před startem na základně. Tel. číslo s aktivním roamingem
7.2.2.    Každý závodník musí mít zdroj světla ( čelovka) pro orientaci v nočním terénu
7.2.3.    Tým bude mít minimálně jednu sadu map určených pořadatelem
7.2.4.    Základní zdravotnické potřeby – obvaz, náplast, osobní léky apod.
7.2.5.    Hotovost ( min. 200 Kč)
7.2.6.    Vhodné sportovní vybavení pro charakter závodu ( obuv, batoh, hole, apod.)
7.2.7.    Výše uvedené body nebudou ze strany VVP kontrolovány ( mimo telefony), je to v zájmu závodníků.

  8.    OSTATNÍ

8.1. GPS – oficiálně aktivní použití povoleno není, pokud ji budete používat prosím jen pro záznam tratě. Kontrola neexistuje, záleží na každém z Vás jak dokáže či nedokáže pravidlo dodržet -  zkusme si to užít jen s mapou!
8.2. Při odstoupení závodníka ze závodu nutno tuto skutečnost nahlásit sms nebo zavoláním na základnu, VVP nezajišťuje svoz závodníků z trati.
8.3. VVP není zodpovědná za případné škody způsobené závodníky – jak na trati tak na základně. V případě vzniku škod je závodník povinen ztráty odstranit nebo finančně kompenzovat.
8.4. Pokud dojde k porušení pravidel závodu, CHKO apod. je VVP oprávněno dotyčné diskvalifikovat.